20-08-2022

Hækken og biodiversitet

Hækken, klipning, biodiversitet.

Hækken som omkranser haven ved Karens Hus er et af de eksempler til fremmelse af biodiversiteten, som vi arbejder på at højne, i vores lille del af Bispebjerg området. For mange af de forbipasserende, vil synet af den uplejede hæk være "en torn i øjet", men hvis man tager biodiversitetsbrillerne på, er tanken: "vildtvoksende frodighed, fremmelse af insekter, svampe, andre planters liv, og ikke mindst en god yngleplads for fuglene".

Pryd-/Nyttehaven

Haven ved Karens Hus har gennemgået flere forandringer siden Agendaforeningen overtog huset og haven. Udgangspunktet var en Vision omkring økologi og biodiversitet. For nogle et svært udgangspunkt, da de, ligesom mange andre, var og stadig er, præget af prydhavetanken. En havetype hvor det er mennesket der sætter dagsordenen, og ukrudt (vildeplanter) hurtigt bliver fjernet.

Ak, den lille mælkebøtte,

der sin blomst frem vovede at vise,

hurtigt lugejernet svunget blev,

væk det skidt, væk.

Vis dig aldrig mere her!

De to havetyper som har præget mange af os, er den barokke og den engelske.

I 1600- og 1700-tallet, var det den barokke have stil, der var den dominerende. Haven var stramt symmetrisk opbygget med terrasser, kaskader, formklippede træer og kongelige monogrammer, og styret med hård menneskehånd.

En have, der udelukkende var til pryd og til pynt, var kun kendt hos den velhavende del af befolkningen. I de fleste hjem var det småt med pengene, så her var nyttehaven et middel til overlevelse og den eneste måde, de kunne få et tilskud af friske grøntsager og urter til en ellers ensformig kost. Heldigvis har tiderne forandret sig til det bedre, i dag er en have, for de flestes vedkommende, ikke et spørgsmål om overlevelse, men en have til personlig udfoldelse og leg, og ideen om den vilde have og optimering af biodiversiteten, ikke en fremmed tanke for de fleste mennesker.

Modreaktionen til denne stive og formelle, franske barokstil, var den romantiske, engelske have, med fritvoksende skovpartier, store græsflader, søer, vandløb og snoede stier. Haven skulle se ud, som havde den altid været der.

Ikke før Sankt Hans.

Citat: Det er en udbredt misforståelse, at havens hække og buske skal beskæres kraftigt tidligt på sommeren. Vil man styrke biodiversiteten og hjælpe dyr og insekter i haven, skal man vente med at beskære hækken til september, Michael Carlsen.

Forklaringen på den, for nogle, manglende klipning af hækken, bunder således i tanken om fremmelsen af biodiversitet og den vilde haves koncept, som vi forsøger at udvikle haveområdet efter her i 2022. Som biolog Michael Carlsen skriver i sit udmærket indlæg: Klip ikke hækken før Sankt Hans.

Biologisk diversitet.

Betydning: Biodiversitet er et udtryk for artsrigdommen i et område — det gælder både planter og dyr. Biodiversiteten i haven er altså et udtryk for, hvor mange forskellige arter, der findes i haven. Biodiversitet er et vigtigt begreb, når man taler om hvilket aftryk vi mennesker sætter på naturen.

Ordets oprindelse: Udtrykket biologisk diversitet blev opfundet af biologen Thomas Lovejoy i 1980, mens ordets korte form, biodiversitet, blev skabt af entomologen Edward Osborne Wilson i 1986. Ordet biodiversitet blev foreslået ham af folk udefra, så man kunne få en erstatning for biologisk diversitet, som man anså for at være mindre slagkraftigt med hensyn til kommunikation. Kilde: Wikipedia

Af Eva Tanni Andersen.