21-08-2022

Lidt om naturen ...

Lidt om naturen og vores forhold til den.

Danmark ligger i den klimazone, hvor den naturlige vegetation er løvfældende skov. Når det ikke ser sådan ud, skyldes det vores egne aktiviteter: vi fælder, lægger veje, bygger huse osv. Uden den store indsats ville træer igen gro op her. I dag er hovedparten af Danmark åbent land, der ikke er dækket af skov. Landbrug optager godt 60% af landets areal, skov ca 13% (mest ikke-naturlig skov), by og infrastruktur ca. 14%. Til egentlig natur er levnet ca. 13% - og det er derfor for lidt til at vilde planter og dyr kan klare sig godt.

Den lysåbne natur har for lidt plads.

I byen er der allerede disponeret over næsten alle arealer. Vilde planter får dog held til at titte frem fra sprækker nu, hvor der bruges mindre gift. Hver gang er vi nogen, som glæder os over at se det spirende liv. Det kan vi gøre bedre ved at give plads, hvor fliser eller asfalt blot er lagt for at undgå besvær med planterne.

Hvis vi vil hjælpe naturens liv, må vi efterligne naturen, for at det sublime samliv mellem planter og insekter kan opstå over tid. Det mest virkefulde er at værne om allerede naturlige pletter, og give mere plads, som opfylder deres behov. Planterne og dyrene, som allerede findes nær ved, kan så blive flere, så arten bedre kan overleve.

På bar bund?

Starter man på bar bund, hvor der ikke i forvejen er lidt natur, må man lokke naturen til ved at indrette stedet med ly, lys, føde og vand. De attraktive vilde planter fås i høj grad som frø, insekter og fugle kan selv finde vej hertil. Området skal stadig plejes for at forhindre uhensigtsmæssig vækst af træer og andre planter. I haven ved Karens hus eksperimenterer vi med at fremme naturlivet og lære hinanden at glædes over små og store resultater.

Af Tom Jørgensen.