Generalforsamling

Generalforsamling i Agendaforening Nordvest d. 23/8 2021 sted: præstelængen 7 kld.

Der var 15 fremmødte medlemmer

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent

Formandens beretning.

Kassererens beretning

Fastsættelse af kontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt

Til dirigent for generalforsamlingen blev Ulla Bannor Addae valgt. Ulla konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt pr. mail d. 31/7, og pr. Kvikbrev 2 dage før.

Referent blev Bodil Büchert

Formanden Tom Jørgensens beretning vedlægges. Den blev godkendt af forsamlingen.

Kasserer Jørgen Martinus gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt. Regnskabet vedlægges.

Kontingentet for 2020 er ikke opkrævet. Nye medlemmer har betalt 150 Kr. For 2021. Kontingentet for eksisterende medlemmer foreslås 50 Kr. for 2021, og 150 Kr. for 2022. Forslaget blev godkendt.

Erik Lykkeberg var på valg til bestyrelsen, og ønskede at fortsætte de næste 2 år. Sanne Cederstrøm og Svend Ole Nielsen var på valg som suppleanter for det næste år. Begge ønskede at fortsætte. Alle tre blev valgt.

Jette Varn blev valgt som revisor, og Heinrich Gürtler blev valgt som revisorsuppleant.

Eventuelt: Tom Jørgensen mindedes afdøde Lis Bauer, vor tidligere formand og hendes store indsats for Agendaforeningen.

Der bliver ansøgt om penge til foredrag hos Lokaludvalget.

Erik stillede forslag om en diskussionsaften med “Bæredygtigt Landbrug”, Heinrich nævnte, at vi kunne høre kontroversielle foredragsholdere, f.eks. Fra olieindustrien, tøjindustrien og forskningen. Jette foreslog en paneldebat med dem, vi er uenige med. Hun nævnte også Demokratigaragen på Rentemestervej som ramme for klimaforedrag i samarbejde med andre foreninger. Der foreligger en ny klimarapport på 4000 sider, som politikere verden over har svært ved at forholde sig til. Hanne nævner, at hun er medlem af Agendaforeningen med udgangspunkt i verdensmålerne.

Der overvejes en julestue i Karens Hus en onsdag i december.

Eva har udarbejdet begyndelsen til en ny hjemmeside. Link: agendaforeningnordvest.dk

Efter generalforsamlingen så vi Evas film ”Karens Hus” med mange glimt fra livet i haven og vor historie der. Se her: Karens Hus film

Bestyrelsens beretning

Agendaforening Nordvest 23.8.2021 Bestyrelsens beretning v. formanden Tom Jørgensen om foreningen i året 2020

Hvad vi kunne gøre i det usædvanlige år 2020 var - som for alle andre – noget anderledes end normalt!

I januar gav vi lokalhistorikerne mulighed for at de kunne annoncere, at de kan træffes i Karens Hus første fredag i måneden. På mødet 7.2 viste Svend Ole gamle billeder fra området omkring Karens Hus og der var stor interesse.

24.2. holdt Svend Ole et velbesøgt aftenmøde med billedforedrag om Bispebjergs udvikling fra landligt område til moderne storby op gennem 1900-tallet.

Søndag 1.3. nåede vi til alt held at holde generalforsamling i Karens Hus før der kom diverse restriktioner 2. 3. havde vi aften-foredrag ved lærer på Københavns maskinmesterskole Peter Hørning om, hvordan de kommende maskinmestre bliver rustet til at bidrage til grøn omstilling rundt i verden.

13. marts blev Karens Hus lukket for os frivillige foreninger, og vi blev bedt om at undlade udendørs aktiviteter i nogle uger. Enkelte af os kom dog og sørgede for det mest nødvendige i hus og have.

Lørdag 2. maj måtte arrangement med biolog Rikke Milbak i Karens Hus aflyses. Vi forsøgte i stedet at gennemføre rundvisning i Rikkes have 13.september, men der var ingen tilmeldinger.

2 bevilgede foredrag måtte udsættes og kunne ikke gennemføres i 2020, blev så søgt igen i 2021. Det ene bliver nu afholdt mandag 11.10.

Da det blev tilladt at være ca. 10 med ansigtet samme vej i samlingsstuen i Karens Hus holdt jeg et par oplæg med powerpoint billeder, blandt andet om pleje af vilde haver.

Vi holdt først bestyrelsesmøde i august igen. 4.september havde Svend Ole fået Kerstin Bergendal fra områdefornyelsen til at fortælle om sin film om stedets mennesker – stedet var Bispeparken.

Rikke Milbak forærede os i efteråret os frø fra gode vilde planter i sin have. Jeg spirede dem udendørs gennem vinter og forår, og er ved at opformere dem mhp. både Karens Have og eventuelt salg, som kan udbrede vildskaben yderligere. Bodil arbejder også på at spire vilde planter, som også kommer Karens Hus til gode.

Vi har i denne lange periode været udendørs det meste af tiden, og har haft meget stor glæde af haven som samlingssted. Værkstedet i kælderen har været stedet, hvor vi kunne være et par stykker ad gangen. Plantesalg har også fungeret med det hjemmelavede banner ud mod vejen til at invitere forbipasserende ind i haven. Nu lægger vi planer for at opstarte aktiviteterne igen i tiltro til at vi sammen kan holde styr på pandemien, så der ikke nedlukkes igen. Vi er som altid i Karens Hus om fredagen.

Vores snart 20-års indsats for at få stedet holdt ved lige og udvikle det som samlingssted med bynatur giver mange opgaver og glæder. Naturens liv i haven bliver mere og mere synligt. I september holder vi ekstra åbent for at komme med inspiration råd til en øget biodiversitet. Det er et led i kommunens VILD SEPTEMBER med initiativer for mere biodiv

Lørdag 2. oktober 13-16 har vi foreløbige planer om et bæredygtigt minimarked i Karens Hus og Have Mandag

11. oktober kl. 19 har vi gratis foredrag med Per Mølgaard. Det hedder Giftige planter til hverdag og fest. Han har skrevet en bog om planters større eller mest mindre giftighed i samarbejde med giftlinjen på Bispebjerg Hospital. Det bliver igen i dette lokale, fordi vi håber at der kommer mange.

Agenda 21 kunne lyde som om det bare gælder 2021, men det er jo for hele 21. århundrede. Så vi fortsætter med initiativer, som går ud fra, hvad vi selv og sammen kan gøre for mere bæredygtighed.

Medlems nyt                                                           TOP