Dyr i have, skov og vand.

Hvilke dyr lever der i "vores" område!

For at kunne besvare det, til gavn og glæde for foreningens medlemmer og andre udefrakommende, som besøger have- og skovområderne omkring Karens Hus, er der opsat vildtkamera, i et forsøg på, at dokumentere hvilke større dyr der bruger haven og de tilstødene arealer. For de mindre dyrs vedkommende, og ikke mindst det utal af insekt arter som vores "vilde have" rummer, forsøger nogle af foreningens medlemmer at "indfange" dem på foto og film.

Nogle af resultaterne kan ses her og på Vildtkamra foto siden.

Du er også velkomment til at besøge foreningens YouTube kanal

Hun edderkop vogter ægkokon

Hun edderkop vogter ægkokon

Film indstillinger: bedste filmkvalitet 1080p. Husk undertekster.

Bog! Bøgens frugter - kaldet Bog – er trekantede nødder, som sidder i piggede skåle med tre klapper, se foto. Nogle år sætter bøgetræerne særligt mange frugter – kaldet oldenår. Bog falder ned i september/oktober og kan findes tæt ved træernes stammer. For mange dyr er Bog en vigtig fødekilde. Som det ses i filmen holder Ringduerne, overvåget af Skovskaden, ”ædegilde” i skovpartiet tæt på Karens Hus området. Dyr som Mus, Egern og Skovskaden tager deres del af bøgetræernes nødder og gemmer til vinterforråd – en måde for træerne at få spredt deres frø.

Er Bog giftig for mennesker? Nødden har i et vist omfang været indsamlet og spist i Europa før i tiden, men indtaget af både rå og varmebehandlede Bog kan forårsage akutte forgiftninger hos mennesker. Bøgens blade og frø indeholder det giftige alkaloid fagain. En risikovurdering fra DTU Fødevareinstituttet, fraråder at bruge Bog i madlavningen, så spis kun få nødder ad gangen og ikke over 10 Bog.

Bøgetræets nødder - Bog!

Bøgetræets nødder - Bog!

Forveksling? Bog og Boghvede nødder – en lille trekantet nød, se foto - minder meget om hinanden, men modsat Bøgens nød Bog, så er nødden meget nyttig. Boghvede har et højt indhold af lysen og indeholder også meget organisk bundet kalcium, jern, kalium, magnesium, kisel og fluor. Boghvede indeholder ikke gluten og er letfordøjelig. Boghvedefrø kan anvendes hele, eventuelt ristede eller formalede til gryn eller mel.

Boghvede nødder

Boghvede nødder

Ord! Alkaloid(er) – naturligt forekommende organiske forsvarsstoffer, ofte særdeles giftige. Produceres i mange organismer som bakterier, svampe, planter og dyr.

Fagain – giftstof.

Lysen - en aminosyre.